Các mẫu câu thuyết trình bằng tiếng Anh

August 15, 2012 No Comments » ( 4,550 views)

Một bài thuyết trình bao giờ cũng có ba phần: phần chào hỏi – giới thiệu, phần nội dung chính và phần tóm tắt – kết luận. Mỗi phần lại có những cấu trúc và từ vựng riêng, bạn nên lưu ý sử dụng đúng những cụm từ này để thu hút sự chú ý của người nghe và điều đó cũng thể hiện kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp của bạn.

Các mẫu câu thuyết trình bằng tiếng Anh

http://www.blogcntt.com/wp-content/uploads/2012/08/IMG_0186-1024×682-300×199.jpg 300w” sizes=”(max-width: 581px) 100vw, 581px” /> Các mẫu câu thuyết trình bằng tiếng Anh

I.Phần giới thiệu

 Phần giới thiệu có lẽ là phần quan trọng nhất trong một bài thuyết trình. Đây là phần gây những ấn tượng đầu tiên cho người nghe đối với bài thuyết trình của bạn. Bạn nên thực hiện những bước sau:

–       Chào các khán giả

–       Giới thiệu chủ đề của bài thuyết trình

–       Phác thảo cấu trúc của bài thuyết trình

–       Đưa ra các chỉ dẫn về các câu hỏi

Bảng sau đây đưa ra các ví dụ về các cấu trúc ngôn ngữ cho từng bước trong phần giới thiệu:

Chức năng Cấu trúc ngôn ngữ
1. Chào khán giả –       Good morning, ladies and gentlemen (Xin chào quý vị)-      Good afternoon, everybody (Xin chào mọi người)-       Welcome ! (Chào mừng các bạn!)

–        Hello everyone! (Xin chào mọi người!)

 

2. Giới thiệu chủ đề của bài thuyết trình –          I am going to talk today about…(Hôm nay tôi sẽ nói về)-        The purpose of my presentation is… (Mục đích bài thuyết trình của tôi là…)-         I’m going to take a look at… (Tôi sẽ xem xét về…)

–         I’m going to give you some facts and figures… (Tôi sẽ đưa ra cho quý vị một vài sự kiện và con số…)

–         I’m going to concentrate on… (Tôi sẽ tập trung vào…)

–         I’m going to fill you in on the history of… (Tôi sẽ cung cấp thông tin về lịch sử của…)

–         I’m going to limit myself to the question of… (Tôi sẽ tự giới hạn cho câu hỏi về…)

3. Phác thảo cấu trúc của bài thuyết trình –       My presentation is in three parts. (Bài thuyết trình của tôi có ba phần.)-       My presentation is divided into three main sections. (Bài thuyết trình của tôi được chia làm ba phần chính.)-       Firstly, secondly, thirdly, finally… (Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cuối cùng…)

–       To start with….Then….Next…. Finally…. (Để bắt đầu….  Sau đó…. Tiếp đến….Cuối cùng….)

4. Đưa ra các chỉ dẫn về các câu hỏi –       Do feel free to interrupt me if you have any questions. (Đừng ngại cắt ngang lời tôi nếu quý vị có bất kì câu hỏi nào.)-       I’ll try to answer all of your questions after the presentation. (Tôi sẽ cố giải đáp mọi câu hỏi của quý vị sau bài thuyết trình.)-       I plan to keep some time for questions after the presentation. (Tôi sẽ dành một khoảng thời gian cho các câu hỏi sau bài thuyết trình.)

–       There will be time for questions at the end of the presentation. (Sẽ có thời gian cho các câu hỏi vào cuối bài thuyết trình.)

–       I’d be grateful if you could ask your questions after the presentation. (Tôi rất biết ơn nếu quý vị có thể đặt các câu hỏi của mình sau bài thuyết trình.)

 

 II. Phần thuyết trình chính

Trong suốt quá trình nói bạn nên nhắc cho khán giả biết rằng bạn đang nói đến đâu và phần mà bạn sẽ nói có liên quan gì đến những phần trước đó hoặc nó sẽ giúp cho khán giả có được những thông tin hoặc lợi ích gì. Bạn có thể nói

–       As I said at the beginning…

Như tôi đã nói lúc đầu…

–       This, of course, will help you (to achieve the 20% increase).

Điều này, tất nhiên, sẽ giúp quý vị (đạt được mức tăng 20%).

–       As you remember, we are concerned with…

Như quý vị cũng biết, chúng ta đang quan tâm đến…

–       This ties in with my original statement…

Điều này trong quan hệ với tuyên bố ban đầu của tôi…

–       This relates directly to the question I put to you before…

Điều này liên quan trực tiếp đến câu hỏi tôi đặt ra cho quý vị trước khi…

Hãy luôn nhớ rằng những thông tin mà bạn đang nói đều mới đối với khán giả. Chỉ có bạn mới biết rõ cấu trúc bài nói nhưng bạn nên cho khán giả biết khi bạn chuyển sang một ý mới, có như vậy khán giả mới tiện theo dõi và sẵn sàng nghe những điều tiếp theo bạn đang nói. Không nên chuyển ý một cách đột ngột vì như vậy người nghe sẽ rất bất ngờ. Hơn nữa việc dùng các từ nối còn giúp cho người nghe tập trung và không bị bỏ sót một ý nào hết.

Bạn có thể nối các ý bằng các từ như “OK” hoặc “right”, nhưng ngoài các từ này ra thì bạn cũng có thế sử dụng một vài cách nói hữu ích khác như:

–       I’d now like to move on to…

Bây giờ tôi muốn chuyển sang…

–       I’d like to turn to…

Tôi muốn chuyển sang…

–       That’s all I have to say about…

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về…

–       Now I’d like to look at…

Bây giờ tôi muốn xem xét…

–       This leads me to my next point…

Điều này dẫn tôi đến vấn đề tiếp theo…

Sử dụng hình ảnh minh họa

Trong khi thuyết trình, nhiều khi bạn phải sử dụng đến hình ảnh minh họa (visual aids). Vậy thì khi dùng visual aids bạn phải giới thiệu chúng như thể nào đây? Bạn có thể dùng những cụm từ sau:

–       This graph shows you…

Đồ thị này cho quý vị thấy…

–       Take a look at this…

Hãy xem cái này…

–       If you look at this, you will see…

Nếu quý vị xem xét điều này, quý vị sẽ thấy…

–       I’d like you to look at this…

Tôi muốn quý vị xem xét…

–       This chart illustrates the figures…

Biểu đồ này minh họa các số liệu…

–       This graph gives you a break down of…

Biểu đồ này cho quý vị thấy sự sụp đổ của…

Trong khi sử dụng visual aids hãy nhớ để khán giả có thời gian để hiểu thông tin của hình ảnh minh họa. Vì vậy, hãy tạm ngừng nói trong giây lát để khán giả có thời gian nhìn visual aids và sau đó, hãy giải thích tại sao visual aids đó lại quan trọng. Bạn có thể dùng những câu đại loại như:

–       As you can see…

Như bạn thấy…

–       This clearly shows …

Điều này cho thấy rõ ràng…

–       From this, we can understand how / why…

Từ đây, chúng ta có thể hiểu làm thế nào / tại sao…

–       This area of the chart is interesting

Phần này của biểu đó khá thú vị…

 

Nhớ những điểm mấu chốt trong phần thuyết trình chính:

–       không vội vã

–       nhiệt tình

–       dành thời gian cho các hình ảnh minh họa

–       duy trì việc giao tiếp bằng mắt với khán giả

–       điều chỉnh giọng nói của bạn

–       thân thiện

–       giữ cho bài thuyết trình mạch lạc

–       sử dụng các ghi chú của bạn

–       đưa ra chỉ dẫn xuyên suốt bài thuyết trình

–       luôn lịch sự khi gặp phải những câu hỏi khó

 

III.  Phần kết luận

 Phần kết luận để:

–     Tổng hợp

–     Đưa ra các khuyến nghị nếu phù hợp

–   Cảm ơn các khán giả

–   Mời đặt câu hỏi

Bảng sau đưa ra các ví dụ về các cấu trúc dùng trong mỗi bước:

Chức năng Cấu trúc ngôn ngữ
1. Tổng hợp –        To conclude,… (Để kết luận,…)-       In conclusion,… (Kết luận,…)-       Now, to sum up… (Bây giờ, để tổng hợp…)-       So let me summarise/recap what I’ve said. (Vậy, để tôi tóm tắt lại những gì tôi đã trình bày.)

–       Finally, may I remind you of some of the main points we’ve considered. (Cuối cùng, tôi xin nhắc lại với quý vị một số vấn đề chính mà chúng ta đã xem xét.)

–       That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about… (Điều đó đã kết thúc bài thuyết trình của tôi. Tôi đã nói về…)

–       Well, that’s about it for now. We’ve covered… (Vâng, giờ là phần kết luận. Chúng ta đã nói được…)

–       So, that was our marketing strategy. In brief, we… (Vậy nên, đó là chiến lược tiếp thị của chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi…)

To summarise, I… (Tóm lại, tôi…)

2. Đưa ra các khuyến nghị nếu phù hợp –       In conclusion, my recommendations are… (Để kết thúc, kiến nghị của tôi là…)-       I therefore suggest/propose/recommend the following strategy. (Vì vậy tôi đề nghị / đề xuất / giới thiệu chiến lược sau.)
3. Cảm ơn khán giả –       Many thanks for your attention. (Rất cám ơn sự tham dự của quý vị.)-       May I thank you all for being such an attentive audience. (Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự)-       Thank you for attention. (Cảm ơn quý vị đã chú ý.)
4. Mời đặt câu hỏi –       Now I’ll try to answer any questions you may have. (Giờ tôi sẽ cố gắng trả lời mọi câu hỏi của quý vị đặt ra.)-       Can I answer any questions? (Có câu hỏi nào tôi có thể giải đáp không ạ?)-       Are there any questions? (Có câu hỏi nào không ạ?)

–       Do you have any questions? (Quý vị có câu hỏi nào không?)

–       Are there any final questions? (Còn câu hỏi cuối nào không?)

–       And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và bây giờ, nếu có câu hỏi nào, tôi sẽ rất vui để giải đáp hết.)

– I’d be glad to answer any questions you might have.  (Tôi rất sẵn lòng các câu hỏi mà quý vị đưa ra.)

 

Lời khuyên khi trả lời câu hỏi:

 Kiểm tra lại xem bạn đã hiểu rõ câu hỏi chưa và dành ít thời gian để nghĩ về câu trả lời. Bằng cách hỏi lại câu hỏi bạn cũng đảm bảo rằng những người tham dự khác cũng hiểu câu hỏi.

–       Thank you. So you would like further clarification on our strategy?

Cảm ơn anh. Vậy là anh muốn làm rõ hơn nữa về chiến lược của chúng tôi phải không ạ?

–       That’s an interesting question. How are we going to get voluntary redundancy?

Thật là một câu hỏi thú vị. Làm thế nào mà chúng ta tự nguyện nghỉ việc?

–       Thank you for asking. What is our plan for next year?

Cảm ơn ông đã hỏi. Kế hoạch của chúng tôi trong năm tới là gì?

 

Đôi khi bạn có thể trả lời chung cho nhiều câu hỏi một lúc. Hoặc thậm chí yêu cầu bình luận từ phía các khán giả còn lại.

Sau khi trả lời xong, kiểm tra xem người hỏi đã hài lòng với câu trả lời chưa

 

–       Does this answer your question?

Đây có phải là câu trả lời của anh không?

–       Do you follow what I am saying?

Anh có theo kịp những gì tôi nói không?

–       I hope this explains the situation for you.

Tôi hy vọng câu trả lời này giải thích tình huống của anh.

–       I hope this was what you wanted to hear!

Tôi hy vọng câu trả lời này là những gì anh muốn nghe!

 

Nếu bạn không biết câu trả lời, hãy nói bạn không biết. Tốt hơn nên thừa nhận không biết điều gì hơn là đoán mò và có thể nói sai. Bạn có thể dùng những mẫu sau:

 

–       That’s an interesting question. I don’t actually know off the top of my head, but I’ll try to get back to you later with an answer.

Đó là một câu hỏi thú vị. Thực ra tôi không thể trả lời câu hỏi này ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ cố đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này sau.

–       I’m afraid I’m unable to answer that at the moment. Perhaps I can get back to you later.

Tôi e là tôi không thể giải đáp ngay lúc này. Có lẽ tôi có thể quay trở lại với anh sau.

–       Good question. I really don’t know! What do you think?

Câu hỏi hay đấy. Tôi thực sự không biết! Anh nghĩ sao?

–       That’s a very good question. However, we don’t have any figures on that, so I can’t give you an accurate answer.

Đó là một câu hỏi rất hay. Tuy nhiên, chúng tôi không có số liệu nào về vấn đề đó cả, vì vậy tôi không thể đưa ra lời giải đáp chính xác cho anh được.

–       Unfortunately, I’m not the best person to answer that.

Thật không may, tôi không phải là người giỏi nhất để trả lời câu hỏi đó.

 

Khi bạn cảm thấy khán giả không còn chú tâm vào bài thuyết trình thì hãy diễn đạt lại những gì bạn đã nói:

 

–       Let me just say that in another way.

Để tôi nói theo cách khác.

–       Perhaps I can rephrase that.

Có lẽ tôi sẽ diễn đạt lại điều đó.

–       Put another way, this means…

Nói cách khác, điều này có nghĩa…

–       What I mean to say is…

Những gì tôi muốn nói là…

–     Can’t remember the word?

Không thể nhớ ngay được phải không ạ?

 

Trên đây là một vài kiến thức và kinh nghiệm trong kỹ năng thuyết trình bạn cần ghi nhớ. Hy vọng những điều này sẽ giúp bạn có những buổi thuyết trình thành công ^^.

Related Posts

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.