Cách khôi phục (reset) mật khẩu Admin trong Kloxo VPS (Reset password Kloxo panel)

January 1, 2012 No Comments » ( 2,012 views)
Cách khôi phục (reset) mật khẩu Admin trong Kloxo VPS (Reset password Kloxo panel)

http://www.blogcntt.com/wp-content/uploads/2012/01/lxadmin_setup-login-300×168.jpg 300w” sizes=”(max-width: 437px) 100vw, 437px” />

Kloxo (trước kia có tên là LxAdmin) là một trình quản lý VPS miễn phí và phù hợp với các website cần có control nhưng lại không muốn bỏ chi phí để mua control.

Khi khởi tạo tài khoản admin trong kloxo để tránh bị hack bạn thường thiết lập một mật khẩu khá rắc rối mà chỉ mình bạn biết, tuy nhiên một ngày bạn không thể nào truy cập được vào tài khoản admin vì sai password mặc dù nhập đúng pass. Lúc đó bạn có thể reset (khôi phục) lại password admin bằng cách sau.
Bạn kết nối vào root qua SSH, rồi tiến hành gõ 2 lệnh sau để reset lại mật khẩu.

cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs
lphp.exe ../bin/common/resetpassword.php master new_password

Trong đó new_password là mật khẩu mới của Kloxo.
Chú ý: Theo mình tham khảo thì câu lệnh thứ 1 phải là

cd /usr/local/lxlabs/lxadmin/httpdocs

Nếu câu lệnh thứ 1 không thực hiện được bạn có thể làm theo câu lệnh thứ 2 để thử
Chúc các bạn thành công.

Related Posts

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.