WordPress

WordPress-tutorials

Hướng dẫn cơ bản Bảo mật cho Blog WordPress cá nhân

July 4, 2012 No Comments »

Hướng dẫn cơ bản Bảo mật cho Blog WordPress cá nhân Công cụ Blog WordPress như các bạn đã biết rất được yêu chuộng từ cấu trúc, trình bày đến bảo mật. Tuy cộng đồng người sử dụng và lập ... Read More »

So sánh W3 Total Cache và WP Super Cache – Tối ưu hóa WordPress website

So sánh W3 Total Cache và WP Super Cache – Tối ưu hóa WordPress website
July 1, 2012 4 Comments »

Nguồn:  http://hontap.blogspot.com   WP Super Cache là plugin dùng để tạo file HTML tĩnh từ các trang của blog WordPress. Khi người dùng gửi yêu cầu xem 1 trang blog, thay vì server phải chạy các hàm PHP để lấy ... Read More »

Gán cơ chế bảo mật SSL cho blog WordPress

April 30, 2012 No Comments »

Một trong những vấn đề cần quan tâm nhất khi chúng ta hoạt động, làm việc hoặc giải trí trên Internet chính là độ bảo mật. Cho dù bạn đang ở nhà, công sở, thư viện hoặc điểm truy cập ... Read More »