Microsoft

MicroSoft Tutorials

Làm thế nào để vô hiệu hóa cảm biến ánh sáng trên một máy tính xách tay Vaio?

Làm thế nào để vô hiệu hóa cảm biến ánh sáng trên một máy tính xách tay Vaio?
April 3, 2013 No Comments »

Làm thế nào để vô hiệu hóa cảm biến ánh sáng trên một máy tính xách tay Vaio Read More »

Tổng hợp tăng tốc Windows 7 tốt nhất!

February 4, 2012 No Comments »

Hiệu suất là thứ không sờ thấy được nhưng lại là thứ đáng mong muốn nhất khi nói đến các máy tính, việc điều chỉnh để có được hiệu suất mong muốn được xem như là một quy luật tất ... Read More »

Hướng dẫn cài đặt Hyper-V

January 7, 2012 No Comments »

Để cài đặt Hyper-V, bạn mở công cụ Server Manager và kích liên kết Add Roles. Tiếp theo, trong hộp thoại Select Server Roles, bạn kích chọn vai trò Hyper-V. Đến đây, bạn thực hiện các bước theo màn hình ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 1)

January 7, 2012 No Comments »

Công cụ quản lý Hyper-V bao gồm Hyper-V Manager và Virtual Machine Connection. Hyper-V Manager là một snap-in Microsoft Management Console – tiện ích giúp quản lý mạng. Virtual Machine Connection cung cấp kết nối từ xa trực tiếp tới ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 2)

January 7, 2012 No Comments »

Cấu hình Hyper-V role để quản lý từ xa trên một Windows Server 2008 đã được cài đặt đầy đủ. 1. Kích hoạt firewall rules cho Windows Management Instrumentation. Gõ dòng sau khi có cửa sổ lệnh xuất hiện: netsh ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 3)

January 7, 2012 No Comments »

Cấu hình Hyper-V role cho quản lý từ xa trên cài đặt Server Core của Windows Server 2008 1. Kích hoạt các firewall rule trên server Windows Management Instrumentation. Ở cửa sổ lệnh xuất hiện sau đó, gõ: netsh advfirewall ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 4)

January 7, 2012 No Comments »

Cấu hình Windows Vista SP1 Các bước sau đây sẽ hướng dẫn cách cấu hình Windows Vista SP1 khi domain-level trust không được thiết lập. Để cấu hình Windows Vista SP1: 1. Đăng nhập vào máy tính đang chạy hệ ... Read More »

Các bước chỉnh file php.ini trong Plesk Windows

January 7, 2012 No Comments »

Resolution This article describes versions of PHP that can be used in Plesk and the recommended configuration of php.ini files. There are two versions of PHP included with and supported by Plesk: PHP4 and PHP5. PHP can work in two ... Read More »