Windows OS

Windows OS

Làm thế nào để vô hiệu hóa cảm biến ánh sáng trên một máy tính xách tay Vaio?

Làm thế nào để vô hiệu hóa cảm biến ánh sáng trên một máy tính xách tay Vaio?
April 3, 2013 No Comments »

Làm thế nào để vô hiệu hóa cảm biến ánh sáng trên một máy tính xách tay Vaio Read More »

Tổng hợp tăng tốc Windows 7 tốt nhất!

February 4, 2012 No Comments »

Hiệu suất là thứ không sờ thấy được nhưng lại là thứ đáng mong muốn nhất khi nói đến các máy tính, việc điều chỉnh để có được hiệu suất mong muốn được xem như là một quy luật tất ... Read More »

Các bước chỉnh file php.ini trong Plesk Windows

January 7, 2012 No Comments »

Resolution This article describes versions of PHP that can be used in Plesk and the recommended configuration of php.ini files. There are two versions of PHP included with and supported by Plesk: PHP4 and PHP5. PHP can work in two ... Read More »