Bloger TUT

Blog-tutorials

Hướng dẫn tạo Sitemap cho Blogspot cực kỳ đơn giản

Hướng dẫn tạo Sitemap cho Blogspot cực kỳ đơn giản
August 15, 2012 2 Comments »

Hướng dẫn tạo Sitemap cho Blogspot cực kỳ đơn giản   Tạo Sitemap Blogspot – Blogger đơn giản Blogspot chỉ index 26 bài viết mới nhất trong blog của bạn mỗi khi bọ tìm kiếm đi ngang qua. Có nghĩa ... Read More »