[Download] tải các phần mềm cài đặt, quản lý USB 3G

February 4, 2012 No Comments » ( 6,507 views)
[Download] tải các phần mềm cài đặt, quản lý USB 3G

Mobilink Lite

phần mềm sử dụng cho dòng USB Novatel MC950D, MC930D

AT&T Communication Manager
phần mềm quản lý 3G sử dụng cho các thiết bị 3G do AT&T phân phối(Sierra Compass 885, ExpressCard GT Ultra 0302)

Sierra Wireless Watcher
phần mềm quản lý 3G sử dụng cho các thiết bị 3G do Sierra sản xuất (Sierra Compass 885, 888)

I-connect HSPA USB Modem
phần mềm giao diện tiếng Việt sử dụng cho các dòng USB 3G của hãng Huawei

Dcom 3G Huawei
phần mềm giao diện tiếng Việt sử dụng cho các dòng USB 3G Huawei do Viettel phân phối

Dcom 3G ZTE
phần mềm quản lý 3G cho các dòng USB 3G hãng ZTE do Viettel phân phối

VinaPhone Mobile Broadband
Phần mềm quản lý 3G cho các dòng USB 3G VinaPhone cung cấp

Safaricom Broadband
phần mềm quản lý 3G sử dụng cho USB 3G E1750 Safaricom và 1 số các dòng USB 3G do Huawei sản xuất

MobiPartner
phần mềm quản lý 3G cho các thiết bị 3G do Huawei sản xuất

T-Mobile Connection Manager
phần mềm quản lý thiết bị 3G của nhà mạng T.mobile, có thể sử dụng cho nhiều thiết bị do T.mobile phân phối

Vodafone Mobile Connect GE0301
phần mềm quản lý 3G cho ExpressCard GE0301

Go Connect HSDPA Modem
phần mềm quản lý USB 3G của hãng Goconnect (tương thích với mã Go-850 và Go-861)

Go Connect HSPA Modem
phần mềm quản lý USB 3G của hãng Goconnect (tương thích với mã Go-871)

3G HSDPA USB Modem
phần mềm quản lý 3G cho nhiều thiết bị 3G xuất xứ china như Fastlink, HSDPA, Noname…

HSDPA USB Wireless Modem
phần mềm quản lý 3G cho nhiều thiết bị 3G xuất xứ china

PTB HSPA+ (HSUPA) – 3.5G Connect
phần mềm quản lý 3G cho 2 dòng USB 3G HSPA+ E1750 & HSUPA E1550 – Giao diện tiếng Việt

Safaricom Broadband

Related Posts

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.