Kloxo Installation Guide-How to install kloxo?

January 2, 2012 No Comments » ( 57,517 views)

Hướng dẫn cài đặt Kloxo (mới nhất) – How to setup Kloxo (Update newest)

( Thay thế cho cPanel )

Kloxo là một chương trình phần mềm nền tảng web để quản trị máy chủ hosting Linux (Control Panel) miễn phí. Nó không có nhiều ưu điểm như cPanel, DirectAdmin, Plesk. Nhưng nó nhẹ, dễ sử dụng và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.
Việc setup Kloxo cũng rất đơn giản, nhanh chóng.
TieuTu sẽ hướng dẫn bạn từng bước cài đặt Kloxo trên máy chủ của mình.

Yêu cầu hệ thống:

1. Một dedicated Server hoặc máy ảo server (VMware, Vitualbox) chạy hệ điều hành CentOS hoặc Red Hat EL (Version 5.1++). Tại thời điểm này chỉ hỗ trợ hệ thống 32 bit
2. Tối thiểu 256 Mb RAM.
3. Tối thiểu 2Gb ổ cứng cho Kloxo và các dịch vụ liên quan

Trước khi bắt đầu:

* Bạn cần disable SELinux bằng việc sử file /etc/sysconfig/selinux và thay đổi dòng selinux=disabled.
* Khi dó bạn phải chạy lệnh với quyền root để vô hiệu hóa SELiux
* # su – root
* # setenforce 0
* Hãy chắn chắn răng cổng 7778 và 7777 được mở trên firewall.

Cài đặt Kloxo

* Nếu server chưa cài đặt Mysql, thì chạy lệnh

# su - root
# yum install -y wget
# wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
# sh ./kloxo-installer.sh --type=<master/slave>

* Nếu server đã cài đặt Mysql thì chạy lệnh sau:

# su - root
# yum install -y wget
# wget http://download.lxcenter.org/download/kloxo/production/kloxo-installer.sh
# sh ./kloxo-installer.sh --type=<master/slave> --db-rootpassword=PASSWORD

Quản lý server:

Sau khi kloxo được cài đặt, vào trang quản lý qua địa chỉ: http://ip-may-chu:7778
User: admin
Pass: admin

Restart lại máy chủ để thay đổi có hiệu lực.

Chúc các bạn thành công.

Chi tiết xem thêm tại trang chủ:

http://www.lxcenter.org/software/kloxo/
http://wiki.lxcenter.org/Kloxo+Installation+Guide

Related Posts

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.