3g

Download Foxit PDF Reader Lastest Version 3.0 Build 1817

Download Foxit PDF Reader Lastest Version 3.0 Build 1817
July 1, 2012 No Comments »

Foxit PDF Reader 3.0 Build 1817 – Công cụ xem và xử lý PDF tốt nhất Read More »

5 biện pháp giúp tăng tốc độ khởi động của Linux

April 30, 2012 No Comments »

Người dùng Linux hoàn toàn có thể tự hào rằng tốc độ vận hành trên Linux khá nhanh khi so sánh với các hệ điều hành khác. Không những vậy, Linux dường như không phải chịu đựng hiệu ứng “sa ... Read More »

Chống DDOS cho server Apache bằng Mod DoS-Deflate

February 8, 2012 No Comments »

Dos Deflate cơ bản giám sát và theo dõi các địa chỉ IP đang gửi và thiết lập số lượng lớn các kết nối mạng TCP như gửi email tin đại chúng, DoS ping, các yêu cầu HTTP) bằng cách ... Read More »

Chống DDOS trong Kloxo với IPTABLES

February 8, 2012 No Comments »

Stop iptables service: /etc/init.d/iptables stop Disable iptables service: chkconfig iptables off ============================== Copy this code to /etc/init.d/firewall (Reminder: Disable “word wrap” in your text editor. Ex.: nano -w /etc/init.d/firewall) #!/bin/sh # firewall # chkconfig: 3 21 91 # description: Starts, ... Read More »

Cài đặt remote desktop cho VPS/SERVER Linux

February 8, 2012 No Comments »

Bước 1 : Cài X Windows System (KDE và GNOME Desktop Environement !) Kiểm tra xem svr đã cài gói này chưa bằng cách dùng lệnh: #yum grouplist Nếu chưa thấy trong mục Installed thì tiến hành cài đặt Để ... Read More »

Fix lỗi không khởi động được httpd trong Kloxo

February 8, 2012 No Comments »

Chạy lệnh cài đặt lại apache: #yum reinstall httpd Thực hiện Update phiên bản cho apache: #httpd -v Xóa file sau: /home/httpd/conf/domains /home/httpd/conf/default/webmail_redirect.conf Sau khi xóa các file trên, chạy lệnh fix cho tất cả các tài khoản hosting trên ... Read More »

Add Domain trên Kloxo

February 8, 2012 No Comments »

Để Add Domain ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao diện Kloxo tìm mục “Resources” -> Click “Add Domain” Bước 2 : Nhập tên domain cần add -> Click “Add” hoàn tất việc add domain Read More »

Thay đổi Password User trong Kloxo hosting

February 8, 2012 No Comments »

Để Change Password cho user ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục “Administration” -> Click “Password” Bước 2 : Nhập password mới cần thay đổi cho user Old Password ... Read More »

Xem thông tin Traffic History trong Kloxo

February 8, 2012 No Comments »

Để xem thông tin Traffic History ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục “Traffic & Log” -> Click “Traffic History” Giao diện Traffic History Read More »