dcom

Chống DDOS trong Kloxo với IPTABLES

February 8, 2012 No Comments »

Stop iptables service: /etc/init.d/iptables stop Disable iptables service: chkconfig iptables off ============================== Copy this code to /etc/init.d/firewall (Reminder: Disable “word wrap” in your text editor. Ex.: nano -w /etc/init.d/firewall) #!/bin/sh # firewall # chkconfig: 3 21 91 # description: Starts, ... Read More »

Cài đặt remote desktop cho VPS/SERVER Linux

February 8, 2012 No Comments »

Bước 1 : Cài X Windows System (KDE và GNOME Desktop Environement !) Kiểm tra xem svr đã cài gói này chưa bằng cách dùng lệnh: #yum grouplist Nếu chưa thấy trong mục Installed thì tiến hành cài đặt Để ... Read More »

Add Domain trên Kloxo

February 8, 2012 No Comments »

Để Add Domain ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao diện Kloxo tìm mục “Resources” -> Click “Add Domain” Bước 2 : Nhập tên domain cần add -> Click “Add” hoàn tất việc add domain Read More »

Thay đổi Password User trong Kloxo hosting

February 8, 2012 No Comments »

Để Change Password cho user ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục “Administration” -> Click “Password” Bước 2 : Nhập password mới cần thay đổi cho user Old Password ... Read More »

Upload file trên Kloxo hosting

February 8, 2012 No Comments »

Để Upload File ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục “Resources” -> Click “File Manager” Chọn Tab “Upload” và tiến hành lựa chọn phương pháp upload : Các phương ... Read More »

Cấu hình bản ghi MX cho Email Google apps

January 8, 2012 No Comments »

Hãy đăng nhập vào tài khoản lưu trữ của bạn và truy cập trang duy trì bản ghi MX. Bản ghi MX có thể được đặt trong Quản lý DNS, Cấu hình máy chủ thư hoặc Quản lý máy chủ ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 1)

January 7, 2012 No Comments »

Công cụ quản lý Hyper-V bao gồm Hyper-V Manager và Virtual Machine Connection. Hyper-V Manager là một snap-in Microsoft Management Console – tiện ích giúp quản lý mạng. Virtual Machine Connection cung cấp kết nối từ xa trực tiếp tới ... Read More »

Một số lệnh cơ bản trên Linux cho Administrator và Webmaster

January 7, 2012 No Comments »

Linux Administrator và Webmaster. Các lệnh sau đã được thực nghiệm với Linux CentOS 5. 1. Các lệnh cơ bản # ls // giống như dir của windows # vi // mở trình soạn thảo văn bản text # passwd ... Read More »

Sửa lỗi không khởi động được httpd trong Kloxo (Fix re-start httpd in Kloxo)

January 7, 2012 No Comments »

Chạy lệnh cài đặt lại apache: #yum reinstall httpd Thực hiện Update phiên bản cho apache: #httpd -v Xóa file sau: /home/httpd/conf/domains /home/httpd/conf/default/webmail_redirect.conf Sau khi xóa các file trên, chạy lệnh fix cho tất cả các tài khoản hosting trên ... Read More »

How to install curl for kloxo ?

January 2, 2012 No Comments »

Thực hiện dòng lệnh sau trên SSH với quyền root yum install php-curl php-common Áp dụng cho tất cả các trường hợp chạy linux Read More »