Kloxo

How to secure your Kloxo with IPTABLES? Hướng dẫn bảo mật cho Kloxo

How to secure your Kloxo with IPTABLES? Hướng dẫn bảo mật cho Kloxo
May 17, 2012 No Comments »

Stop iptables service: /etc/init.d/iptables stop Disable iptables service: chkconfig iptables off   Copy this code to /etc/init.d/firewall (Reminder: Disable “word wrap” in your text editor. Ex.: nano -w /etc/init.d/firewall)   #!/bin/sh # firewall # chkconfig: 3 21 91 # description: ... Read More »

Chọn host và tên miền thế nào là đúng đắn?

Chọn host và tên miền thế nào là đúng đắn?
May 7, 2012 No Comments »

Host như cái nhà, và tên miền là địa chỉ. Hai yếu tố quan trọng để chứa đựng gia đình Website. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách mua nhà sao cho thích hợp nhất. Và tất nhiên có nhà ... Read More »

Tutorials Nginx Auto Installer – PHP – MySQL

Tutorials Nginx Auto Installer – PHP – MySQL
March 21, 2012 No Comments »

Read More »

Hướng dẫn bằng hình ảnh Chạy file .htaccess trong Kloxo

February 10, 2012 No Comments »

Sau khi cài Kloxo theo những bài hướng dẫn trước, nhiều bạn không chạy dc .htaccess, cũng như không dùng SEO cho web được Mình cũng gặp trường hợp này và rất khó chịu, sưu tập nhiều nơi nhưng TUT ... Read More »

Fix lỗi không khởi động được httpd trong Kloxo

February 8, 2012 No Comments »

Chạy lệnh cài đặt lại apache: #yum reinstall httpd Thực hiện Update phiên bản cho apache: #httpd -v Xóa file sau: /home/httpd/conf/domains /home/httpd/conf/default/webmail_redirect.conf Sau khi xóa các file trên, chạy lệnh fix cho tất cả các tài khoản hosting trên ... Read More »

Block IP truy cập trong hosting Kloxo

February 8, 2012 No Comments »

Để Block Ip truy cập ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục “Web : lighttpd” -> Click “Block Ip” Bước 2 : Add địa chỉ ip cần block vào ... Read More »

Xem thông tin tài khoản Infomation trong Kolox Hosting

February 8, 2012 No Comments »

Để xem thông tin tài khoản ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục “Administration” -> Click “Infomation” Thông tin của user Read More »

How to install Lighttpd on Ubuntu 11.04

January 14, 2012 No Comments »

Lighttpd là web server an toàn, nhanh, phù hợp với các tiêu chuẩn cơ bản dành cho môi trường cần tốc độ cao . Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn các cài đặt Lighttpd trên Ubuntu 11.04 server ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 3)

January 7, 2012 No Comments »

Cấu hình Hyper-V role cho quản lý từ xa trên cài đặt Server Core của Windows Server 2008 1. Kích hoạt các firewall rule trên server Windows Management Instrumentation. Ở cửa sổ lệnh xuất hiện sau đó, gõ: netsh advfirewall ... Read More »

Sửa lỗi không khởi động được httpd trong Kloxo (Fix re-start httpd in Kloxo)

January 7, 2012 No Comments »

Chạy lệnh cài đặt lại apache: #yum reinstall httpd Thực hiện Update phiên bản cho apache: #httpd -v Xóa file sau: /home/httpd/conf/domains /home/httpd/conf/default/webmail_redirect.conf Sau khi xóa các file trên, chạy lệnh fix cho tất cả các tài khoản hosting trên ... Read More »