Microsoft

Tìm hiểu máy tìm kiếm Bing của Microsoft

March 10, 2012 No Comments »

Tìm hiểu và phân tích kết quả tìm kiếm tiếng Việt trên máy tìm kiếm Bing của Microsoft, so sánh với công cụ tìm kiếm Google Người dùng có thể khám phá “công cụ ra quyết đinh” theo cách mà ... Read More »

Phân mảnh ổ cứng là gì? Tại sao phải chống phân mảnh ổ cứng?

February 15, 2012 No Comments »

Ổ cứng của chúng ta về đơn vị cơ sở là sector (1 sector = 512bytes). Và dữ liệu khi lưu trữ ở mặt phần cứng nó sẽ hiểu theo từng sector như vậy (thậm chí cả USB). Nhưng với ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 1)

January 7, 2012 No Comments »

Công cụ quản lý Hyper-V bao gồm Hyper-V Manager và Virtual Machine Connection. Hyper-V Manager là một snap-in Microsoft Management Console – tiện ích giúp quản lý mạng. Virtual Machine Connection cung cấp kết nối từ xa trực tiếp tới ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 3)

January 7, 2012 No Comments »

Cấu hình Hyper-V role cho quản lý từ xa trên cài đặt Server Core của Windows Server 2008 1. Kích hoạt các firewall rule trên server Windows Management Instrumentation. Ở cửa sổ lệnh xuất hiện sau đó, gõ: netsh advfirewall ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 4)

January 7, 2012 No Comments »

Cấu hình Windows Vista SP1 Các bước sau đây sẽ hướng dẫn cách cấu hình Windows Vista SP1 khi domain-level trust không được thiết lập. Để cấu hình Windows Vista SP1: 1. Đăng nhập vào máy tính đang chạy hệ ... Read More »