MySQL

Học mạng với các phần mềm giả lập

Học mạng với các phần mềm giả lập
April 30, 2012 No Comments »

Trong lĩnh vực CNTT nói riêng, yêu cầu quan trọng nhất của người học chính là thực hành. Có thực hành, người học mới tự mình lĩnh hội và hiểu biết sâu sắc kiến thức lý thuyết. Với ngành mạng ... Read More »

Tutorials Nginx Auto Installer – PHP – MySQL

Tutorials Nginx Auto Installer – PHP – MySQL
March 21, 2012 No Comments »

Read More »

Hướng dẫn cách Fake IP qua hình ảnh

January 15, 2012 No Comments »

Ta có thể dùng hai cách để fake ip: – Fake ip bằng trình duyệt: nếu ở IE thì làm như sau nhấp vào tool-> Internet options-> Connections-> Lan settings đánh dấu kiểm vào phần use a proxy server for ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 3)

January 7, 2012 No Comments »

Cấu hình Hyper-V role cho quản lý từ xa trên cài đặt Server Core của Windows Server 2008 1. Kích hoạt các firewall rule trên server Windows Management Instrumentation. Ở cửa sổ lệnh xuất hiện sau đó, gõ: netsh advfirewall ... Read More »

Cách khôi phục (reset) mật khẩu Admin trong Kloxo VPS (Reset password Kloxo panel)

Cách khôi phục (reset) mật khẩu Admin trong Kloxo VPS (Reset password Kloxo panel)
January 1, 2012 No Comments »

Read More »