Setup

Nâng cao tính bảo mật cho Linux

Nâng cao tính bảo mật cho Linux
April 30, 2012 No Comments »

Hardening là quá trình nâng cao tính bảo mật cho một hệ thống bằng cách tạo ra các thay đổi trên hệ thống đó. Linux sẽ trở nên an toàn hơn khi bạn thực hiện một số lời khuyên sau. ... Read More »

Chống DDOS trong Kloxo với IPTABLES

February 8, 2012 No Comments »

Stop iptables service: /etc/init.d/iptables stop Disable iptables service: chkconfig iptables off ============================== Copy this code to /etc/init.d/firewall (Reminder: Disable “word wrap” in your text editor. Ex.: nano -w /etc/init.d/firewall) #!/bin/sh # firewall # chkconfig: 3 21 91 # description: Starts, ... Read More »

Tạo Mailling List trong hosting kloxo

February 8, 2012 No Comments »

Để tạo Miallist ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục “Mail:qmail” -> Click “Mailling List” Bước 2 : Chọn “Add Mailling List” Nhập thông tin cho Maillist -> Click ... Read More »

Thay đổi Password User trong Kloxo hosting

February 8, 2012 No Comments »

Để Change Password cho user ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục “Administration” -> Click “Password” Bước 2 : Nhập password mới cần thay đổi cho user Old Password ... Read More »

Thiết lập Web Mail Applications trong Kloxo hosting

February 8, 2012 No Comments »

Để thiết lập Webmail ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục “Mail:qmail” -> Click “Webmail Application” Bước 2 : Kích hoạt và chọn Webmail Application -> Click “Update” hoàn ... Read More »

Các lệnh linux dành cho người quản trị server !

January 15, 2012 No Comments »

Khi “kết thân” với Linux, nếu không nắm được một số câu lệnh cần thiết thì công việc quản trị của bạn sẽ gặp không ít khó khăn. Dưới đây là một số lệnh Linux cơ bản giúp cho việc ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 4)

January 7, 2012 No Comments »

Cấu hình Windows Vista SP1 Các bước sau đây sẽ hướng dẫn cách cấu hình Windows Vista SP1 khi domain-level trust không được thiết lập. Để cấu hình Windows Vista SP1: 1. Đăng nhập vào máy tính đang chạy hệ ... Read More »

Một số lệnh cơ bản trên Linux cho Administrator và Webmaster

January 7, 2012 No Comments »

Linux Administrator và Webmaster. Các lệnh sau đã được thực nghiệm với Linux CentOS 5. 1. Các lệnh cơ bản # ls // giống như dir của windows # vi // mở trình soạn thảo văn bản text # passwd ... Read More »

Sửa lỗi không khởi động được httpd trong Kloxo (Fix re-start httpd in Kloxo)

January 7, 2012 No Comments »

Chạy lệnh cài đặt lại apache: #yum reinstall httpd Thực hiện Update phiên bản cho apache: #httpd -v Xóa file sau: /home/httpd/conf/domains /home/httpd/conf/default/webmail_redirect.conf Sau khi xóa các file trên, chạy lệnh fix cho tất cả các tài khoản hosting trên ... Read More »

How to install curl for kloxo ?

January 2, 2012 No Comments »

Thực hiện dòng lệnh sau trên SSH với quyền root yum install php-curl php-common Áp dụng cho tất cả các trường hợp chạy linux Read More »