SSH

How to secure your Kloxo with IPTABLES? Hướng dẫn bảo mật cho Kloxo

How to secure your Kloxo with IPTABLES? Hướng dẫn bảo mật cho Kloxo
May 17, 2012 No Comments »

Stop iptables service: /etc/init.d/iptables stop Disable iptables service: chkconfig iptables off   Copy this code to /etc/init.d/firewall (Reminder: Disable “word wrap” in your text editor. Ex.: nano -w /etc/init.d/firewall)   #!/bin/sh # firewall # chkconfig: 3 21 91 # description: ... Read More »

Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên Ubuntu Server 11.04

April 29, 2012 No Comments »

DNS Server là máy chủ có chức năng phân giải tên miền. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt và cấu hình DNS Server trên Linux với hệ điều hành Ubuntu Server ... Read More »

Hướng dẫn bằng hình ảnh Chạy file .htaccess trong Kloxo

February 10, 2012 No Comments »

Sau khi cài Kloxo theo những bài hướng dẫn trước, nhiều bạn không chạy dc .htaccess, cũng như không dùng SEO cho web được Mình cũng gặp trường hợp này và rất khó chịu, sưu tập nhiều nơi nhưng TUT ... Read More »

Hướng dẫn cách Fake IP qua hình ảnh

January 15, 2012 No Comments »

Ta có thể dùng hai cách để fake ip: – Fake ip bằng trình duyệt: nếu ở IE thì làm như sau nhấp vào tool-> Internet options-> Connections-> Lan settings đánh dấu kiểm vào phần use a proxy server for ... Read More »

Fake sock toàn máy và cách sử dung ssh

January 15, 2012 No Comments »

Fake sock bình thường chưa biết thì chắc chắn là không biết dùng ssh rồi, nên hôm nay làm cái tut full hướng dẫn cho newbie Trước tiên là tìm hiểu định nghĩa cơ bản trước : Sock là gì ... Read More »

SSH là gì? Làm sao kết nối từ xa đến SERVER LINUX

January 15, 2012 No Comments »

SSH là một chương trình để nối trực tiếp vào một máy trạm (virtual machine) từ bất kỳ nơi đâu để sử dụng, điều chỉnh, thay đổi thông tin, file và dữ liệu. Công việc này cũng giống như bạn ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 2)

January 7, 2012 No Comments »

Cấu hình Hyper-V role để quản lý từ xa trên một Windows Server 2008 đã được cài đặt đầy đủ. 1. Kích hoạt firewall rules cho Windows Management Instrumentation. Gõ dòng sau khi có cửa sổ lệnh xuất hiện: netsh ... Read More »