viettel

How to secure your Kloxo with IPTABLES? Hướng dẫn bảo mật cho Kloxo

How to secure your Kloxo with IPTABLES? Hướng dẫn bảo mật cho Kloxo
May 17, 2012 No Comments »

Stop iptables service: /etc/init.d/iptables stop Disable iptables service: chkconfig iptables off   Copy this code to /etc/init.d/firewall (Reminder: Disable “word wrap” in your text editor. Ex.: nano -w /etc/init.d/firewall)   #!/bin/sh # firewall # chkconfig: 3 21 91 # description: ... Read More »

Chống DDOS trong Kloxo với IPTABLES

February 8, 2012 No Comments »

Stop iptables service: /etc/init.d/iptables stop Disable iptables service: chkconfig iptables off ============================== Copy this code to /etc/init.d/firewall (Reminder: Disable “word wrap” in your text editor. Ex.: nano -w /etc/init.d/firewall) #!/bin/sh # firewall # chkconfig: 3 21 91 # description: Starts, ... Read More »

Fix lỗi không khởi động được httpd trong Kloxo

February 8, 2012 No Comments »

Chạy lệnh cài đặt lại apache: #yum reinstall httpd Thực hiện Update phiên bản cho apache: #httpd -v Xóa file sau: /home/httpd/conf/domains /home/httpd/conf/default/webmail_redirect.conf Sau khi xóa các file trên, chạy lệnh fix cho tất cả các tài khoản hosting trên ... Read More »

Add Domain trên Kloxo

February 8, 2012 No Comments »

Để Add Domain ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao diện Kloxo tìm mục “Resources” -> Click “Add Domain” Bước 2 : Nhập tên domain cần add -> Click “Add” hoàn tất việc add domain Read More »

Thay đổi Password User trong Kloxo hosting

February 8, 2012 No Comments »

Để Change Password cho user ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục “Administration” -> Click “Password” Bước 2 : Nhập password mới cần thay đổi cho user Old Password ... Read More »

Upload file trên Kloxo hosting

February 8, 2012 No Comments »

Để Upload File ta thực hiện các thao tác sau: Bước 1 : Trên giao hiện Home của Domain tìm mục “Resources” -> Click “File Manager” Chọn Tab “Upload” và tiến hành lựa chọn phương pháp upload : Các phương ... Read More »

Hướng dẫn sử dụng SSH quản trị linux server!

January 15, 2012 No Comments »

SSH là gì nhỉ??? SSH (tiếng Anh: Secure Shell) là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật. SSH hoạt động ở lớp trên trong mô hình phân lớp TCP/IP. Các công cụ ... Read More »

Bộ Setup Dcom-3g Viettel

Bộ Setup Dcom-3g Viettel
January 8, 2012 No Comments »

Gần đây sự kiện Dcom 3G của viettel đã tạo ra cơn sốt internet cho giới bình dân. Và cũng xãy ra một vấn đề. Bộ Dcom rất khó cài cho Win7 và Vấn đề thứ 2 là bộ setup ... Read More »

Cài đặt và cấu hình Hyper-V Tools để quản lý từ xa (Phần 1)

January 7, 2012 No Comments »

Công cụ quản lý Hyper-V bao gồm Hyper-V Manager và Virtual Machine Connection. Hyper-V Manager là một snap-in Microsoft Management Console – tiện ích giúp quản lý mạng. Virtual Machine Connection cung cấp kết nối từ xa trực tiếp tới ... Read More »