Tối ưu hóa URL trên mã nguồn VBB với VBSEO

August 15, 2012 No Comments » ( 1,500 views)

Tối ưu hóa URL trên mã nguồn VBB với VBSEO

 

Một trong những tính năng chính của vBSEO là cho phép bạn viết lại đường dẫn URL một cách thân thiện với người dùng cũng như máy tìm kiếm

– Mod này chỉ hỗ trợ cho các host linux (cpanel) không hỗ trợ các host windows hoặc host windows phải hỗ trợ url rewrite.- Sau khi bạn Down và giải nén xong upload lần lượt các file trong thư mục Upload lên Hosting của bạn.

– Các file trong thư mục htaccess bạn sửa lại cho phù hợp với Forum của bạn.VD : trong file .htaccess

# Comment the following line (add '#' at the beginning) # to disable mod_rewrite functions. 
# Please note: you still need to disable the hack in # the vBSEO control panel to stop url rewrites. RewriteEngine On 
# Some servers require the Rewritebase directive to be # enabled (remove '#' at the beginning to activate) 
# Please note: when enabled, you must include the path # to your root vB folder (i.e. RewriteBase /) 
#RewriteBase / 
#RewriteCond % !^www\.blogcntt\.com 
#RewriteRule (.*) http://www.blogcntt.com/$1 [L,R=301] 
RewriteRule ^((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 [L] 
RewriteCond % !(admincp/|modcp/|cron|vbseo_sitemap) 
RewriteRule ^((archive/)?(.*\.php(/.*)?))$ vbseo.php [L,QSA] 
RewriteCond % !-f 
RewriteCond % !-d 
RewriteCond % !/(admincp|modcp|clientscript|cpstyles|images)/ RewriteRule ^(.+)$ vbseo.php [L,QSA]
=> Chổ nào có chữ blogcntt.com thì bạn thay bằng Domain của bạn.Các file còn lại bạn làm tương tự. Sau khi chỉnh lại xong bạn Upload các file trong thư mục htaccess vào thư mục cấp cao nhất trên Forum (ngang hàng với Index.php).=> Lưu ý với bạn nếu bạn đã thay đổi thư mục Admincp,Modcp và file config thành 1 tên khác thì bạn phải chỉnh lại Mod cho phù hợp nhé,để tránh phiền phức (gặp lỗi) thì bạn nên để như vậy.Nhớ là CHMOD các thư mục và file này cho kĩ nhe.

– Bạn vài Admincp Import file crawlability_vbseo_vb4.xml nếu bạn dùng VBB 4.x và crawlability_vbseo_vb3.xml nếu bạn dùng VBB 3.x.

– Import xong trên Admincp của bạn có thêm Vbseo,bạn vào Control Panel đặt mật khẩu.Giờ bạn có thể tùy chỉnh tùy ý của bạn.

– Trong thư mục đính kèm mình đã cấu hình sẵn,như trên Forum của mình.Bạn Import lần lượt các file vbseo_all.xml và vbseo_urls.xml vào là được.

http://i1123.photobucket.com/albums/l554/thachngocthinh/vbseo.jpg

Related Posts

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.